Setiap Amal Tergantung Niat…

Alkisah, ada seorang muslimin penduduk Mekkah yang ingin menikahi seorang wanita, bernama Ummu Qais. Sebelum terjadi peristiwa hijrah, sang lelaki tersebut mengajukan khitbah (lamaran). Namun, sebelum Ummu Qais menerima lamaran itu, ia meminta sebuah persyaratan. Yaitu sang pelamar harus ikut dalam rombongan penduduk Mekkah yang hijrah ke Madinah. Dan, sang lelaki itu memenuhi persyaratan tersebut. Akhirnya kaum muslimin menyebut nama sang lelaki dengan sebutan Muhajir Ummu Qais. Yang artinya, orang yang berhijrah demi (cinta) Ummu Qais.

Continue reading “Setiap Amal Tergantung Niat…”