Islam, Iman dan Ihsan…

Suatu hari Umar bin Khattab ra dan para sahabat duduk-duduk bersama Nabi SAW.  Kemudian, datang seorang laki-laki berpakaian putih yang memiliki rambut sangat hitam. Kemudian, lelaki tersebut bertanya kepada Baginda Rasulullah SAW.

Hai Muhammad terangkanlah kepadaku tentang Islam ?” Continue reading “Islam, Iman dan Ihsan…”