Masa Remaja Rasulullah SAW…

Ketika Muhammad SAW mencapai usia 12 tahun, paman beliau, Abu Thalib mengajak bersafar menuju Syam. Ketika tiba di daerah bernama Busra, rombongan Abu Thalib berhenti dan singgah sejenak. Di kota Busra, terdapat seorang pemuka agama Yahudi (Rahib) yang bernama Bahira. Continue reading “Masa Remaja Rasulullah SAW…”

Asal Usul Berhala di Mekkah…

Sebelum masa Kenabian Rasulullah SAW, agama bangsa Arab mengikut dakwah Nabi Isma’il as. Inti ajaran beliau adalah menyeru kepada agama bapaknya, Nabi Ibrahim as. Inti agama ini adalah menyembah Allah, mengesakan-Nya, dan memeluk agama-Nya. Namun, perkembangan agama ini, dari generasi ke generasi mulai melenceng, meskipun masih ada sedikit sisa ajaran Tauhid. Continue reading “Asal Usul Berhala di Mekkah…”